Har du type 2 diabetes, eller er du i familie med en der har? Tænker du over hvordan det påvirker jeres familie?

Sundhedshuset i Ærø kommune indbyder familier med type 2 diabetes til et forløb á 2 gange, hvor der vil blive sat fokus på familiens rolle og funktion i livet med diabetes.

Forløbet foregår i Sundhedshuset, Ærøskøbing tirsdag d. 10. oktober og tirsdag den 24. oktober fra kl. 15.00 - 17.00.

En familie består af en person med type 2 diabetes og minimum én pårørende. Pårørende kan både være ægtefælle, samlever, børn over 15 år, forældre eller en nær ven.

Ved spørgsmål eller for tilmelding kontaktes Andrea Dan Jensen, tlf 63 52 55 25 (telefontid: kl. 13.30 - 14.30) eller adj@aeroekommune.dk

Ved tilmelding på mail bedes tlf.nr, samt antal deltagende familiemedlemmer oplyses.