Til orientering så fortsætter ordningen med Ø-kortet fra 2015 (blåt) frem til 1. april 2017, hvor Ærøfærgerne igen overgår til Landevejsprincippet.

Inden billigsæsonen i foråret/sommeren slutter, vil der blive truffet beslutning om, hvordan ø-kortordningen fremover skal foregå.

Det betyder, at Ærø Kommune ikke har udsendt nye ø-kort for 2017.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Borgerservice.

Flytter du fra Ærø, skal du huske at aflevere ø-kortet til Borgerservice senest 5 dage efter fraflytningen.