Vi mødes mandag den 7. oktober kl. 11.15-13.15 og mandag den 4. november 2019 kl. 16.15-18.15.

Sted: I mødelokalet ved dagcenter Søkilden. Indgang fra parkeringspladsen.

Deltagelse i caféerne er et tilbud for pårørende til mennesker med en demenssygdom. Demenscaféen er gratis og kræver ikke tilmelding.

I demenscafeen er der mulighed for at tale med andre i samme situation, og der vil ofte være et oplæg med efterfølgende samtale.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at ringe eller sende en mail til:

Demenskoordinator Dorte Dihver, tlf. 30 34 30 19. Tirsdag til fredag 8.30 og 9.30, eller mail ddi@aeroekommune.dk