Mange udsatte borgere opholder sig i eget hjem i disse dage, hvor det frarådes at udsætte sig for smittekilder.

Det kan give udfordringer i dagligdagen, for eksempel i forhold til indkøb, social kontakt med andre m.m.

Både Røde Kors og Ældresagen på Ærø har frivillige som kan hjælpe med for eksempel: indkøb og vareudbringning, telefonbesøgsven, dagligt tryghedsopkald, at hente medicin, hundeluftning m.m.

Hvis du har brug for hjælp kan du ringe til:

Røde Kors på telefon 35 29 96 60

Ældresagen på telefon 61 29 29 16. Ældresagen tilbyder blandt andet et dagligt tryghedsopkald.

Videovenner
Røde Kors har sammen med Boblberg lanceret www.SnakSammen.dk, der skal skabe online fællesskaber i en tid, hvor ingen skal stå alene.

Her kan du få digitalt besøg af en frivillig samtale-ven fra Røde Kors. Det foregår via video.
Besøg www.SnakSammen.dk og læs mere om, hvordan du nemt og ligetil kommer i kontakt med en samtale-ven.


Vil du være frivillig hjælper
Mange udsatte borgere kan i disse dage få brug for hjælp til fx indkøb, at hente medicin, få luftet hunden og lignende.

Vil du være frivillig hjælper kan du kontakte Røde Kors på telefon 35 29 96 60.

Du kan også kontakte frivilligkoordinator fra Ærø Kommune mandag og torsdag kl. 15.00-16.30 på telefon: 23 28 61 99