Kommunalbestyrelsen ønsker at revidere kommuneplanens afsnit om byer og landsbyer. Inden arbejdet sættes i gang for alvor, vil vi gerne have dine ideer og forslag til hvordan de kan udvikles. Du kan byde ind ved at sende dine ideer til kommuneplan@aeroekommune.dk

Vi skal have dem senest den 6. august 2020.

Har du brug for inspiration, kan du læse vores debatoplæg Byer og landsbyer her. 

Byer og landsbyer er ment som et oplæg til debat. Hvis du har andre ideer og forslag, og du ikke rigtig syntes, at de passer ind i det oplæg, så send det til os alligevel.

Har du andre ideer?

Kommunalbestyrelsen vedtog Planstrategi 2020 for Ærø Kommune den 19. februar 2020. Her blev det besluttet, at der skulle laves en fuldstændig revision af Kommuneplanen for Ærø Kommune.

I Planstrategi 2020 blev det besluttet at, dele kommuneplanarbejdet op i de tre forskellige emner:

  • Byer og landsbyer
  • Natur, landskab og jordbrug
  • Tekniske anlæg, klimatilpasning mv.

Dette debatoplæg handler om Byer og Landsbyer. Formålet med debatten, er at skaffe input til arbejdet med kommuneplantillægget.

Der blev indkaldt ideer til arbejdet med Natur, landskab og jordbrug fra den 27. februar 2020 til 14. maj 2020

Der vil blive indkaldt ideer til arbejdet med Tekniske anlæg, klimatilpasning mv. senere.

Lovgivningen:

I henhold til Lov om Planlægning (LBK nr 287 af 16/04/2018 ) § 23 c skal der forud for ændringer af kommuneplanen (kommuneplantillæg) indkaldes idéer og forslag. Ærø Kommune indkalder ideer og forslag til revision af Kommuneplanens afsnit om byer og landsbyer fra den 21. maj 2020 til den 6. august 2020.