Boligudlejere
Lejer du boliger ud på Ærø, og vil du fremgå af en kontaktliste, som vi fremsender til potentielle tilflyttere, der søger lejebolig? Så send en mail til kss@aeroekommune.dk med dine kontaktoplysninger.

 

Kaffeambassadører
Er du glad for at bo på Ærø, og vil du være med til at fremme bosætningen på øen? Så meld dig til bosætningsområdets kaffeambassadørkorps på mail kss@aeroekommune.dk. Bosætningsmedarbejderen arrangerer små kaffemøder mellem kaffeambassadørerne og potentielle tilflyttere, så de kommende ærøboer kan høre om andres erfaringer med livet på en ø.