Ærø Kommune bortforpagter i alt 1,22 ha dyrkbar landbrugsjord ved Søndre Kystvej 10, 5970 Ærøskøbing.

Arealet består delvis af matr. nr. 69 og 41 c St. Rise By, Rise.

Der er ingen betalingsrettigheder tilknyttet arealerne.

Der må ikke benyttes plantebeskyttelsesmidler på arealerne.

Arealerne bortforpagtes for en 5 årig periode fra 01. januar 2018 til 31. december 2022.

Forpagtningsaftalen kan opsiges med 1 års varsel fra Ærø kommunes side til efter en høst (september) såfremt.

Der gøres opmærksom på, at tilkørselsvejen til arealet går over en forureningsudpeget grundstykke fra Søndre Kystvej.

Tilbud skal afgives i lukket kuvert med påskriften ”Tilbud” på begge sider til Teknisk afdeling, Statene 2, 5970 Ærøskøbing senest mandag den 20. november 2017.