Job- og Voksencenter Ærø vil gerne orientere om, at Job- og Voksencenter Ærø til tider benytter sig af en ”anden aktør”, som derfor nogle gange retter henvendelse til øens virksomheder på vegne af ledige borgere i Ærø Kommune.

I øjeblikket drejer det sig om følgende anden aktør: Team aktiv og Human Recovery, der begge har Job- og Voksencenterets tilladelse til at henvende sig til øens virksomheder.