Foråret nærmer sig, og med foråret starter fuglenes redebygning.

Alliken er en fugl med forkærlighed for at bygge rede i skorstene.

En allikerede består af et tæt lag af grene og kviste, som blokerer skorstenen, hvilket medfører risiko for udvikling af kuliltet. Risikoen er særlig stor ved skorstene tilsluttet automatisk fyrede anlæg som træpillefyr, oliefyr, gasfyr o.l.

Kulilte kan hverken lugtes eller smages og er dræbende selv i meget små mængder. Ved mistanke om alliker i skorstenen, bør man straks kontakte sin lokale skorstensfejer. Han kan fjerne reden og montere en rist, der forhindrer, at allikerne bygger igen.

SKORSTENSFEJEREN – TLF. 28 44 78 40