Ærøs landskab rummer mange interesser. Landskabet eller det åbne land, om man vil, er grundlag for mange ting, som vi gerne vil mere af på Ærø. Det er f.eks for dyre- og blomsterliv, erhverv, bosætning, turisme og fritidsinteresser.

Kommunalbestyrelsen ønsker at revidere kommuneplanens afsnit om det åbne land. Inden arbejdet sættes i gang for alvor, indkaldte Kommunalbestyrelsen borgernes ideer og forslag til hvordan det åbne land kan udvikles. Høringsfristen udløb den 14. maj 2020.

I forbindelse med høringen blev der lavet et debatoplæg Aktivitet i landskabet. 

Du kan se debatoplægget via linket her.

I høringsperioden kom der en lang række forslag - de kan læses i nedenstående links, der åbnes i pdf.

Forslag indkommet pr. 6. april 2020

Forslag indkommet pr. 17. april 2020

Forslag indkommet pr. 23. april 2020

Forslag indkommet pr. 14. maj 2020


Den videre proces
Den politiske behandling af forslagene og debatoplægget kan følges på Ærø Kommunes Politikerweb fra uge 22.

Hvorfor har vi bedt om ideer og forslag?
Kommunalbestyrelsen vedtog Planstrategi 2020 for Ærø Kommune den 19. februar 2020. Her blev det besluttet, at der skulle laves en fuldstændig revision af Kommuneplanen for Ærø Kommune.

Det blev også besluttet at dele kommuneplanarbejdet op i tre forskellige temaer. Landskab, natur og jordbrug er det første tema, der bliver revideret. Temaerne byer og landsbyer og Tekniske anlæg, klimatilpasning mv. bliver revideret senere. Revisionen af de temaer, vil ligesom denne starte med et oplæg til debat og indkaldelse af ideer og forslag.

Lovgivningen:
I henhold til Lov om Planlægning (LBK nr 287 af 16/04/2018 ) § 23 c skal der forud for ændringer af kommuneplanen (kommuneplantillæg) indkaldes idéer og forslag. Ærø Kommune indkalder ideer og forslag til revision af Kommuneplanens afsnit om det åbne land fra den 27. februar 2020 til den 14. maj 2020.