Ærøs landskab rummer mange interesser.
Landskabet eller det åbne land, om man vil er grundlag mange ting, som vi gerne vil mere af på Ærø.
Det er f.eks for dyre- og blomsterliv, erhverv, bosætning, turisme og fritidsinteresser. 

Kommunalbestyrelsen ønsker at revidere kommuneplanens afsnit om det åbne land.
Inden arbejdet sættes i gang for alvor, vil vi gerne have dine ideer og forslag til hvordan det åbne land kan udvikles.

Du kan byde ind ved at sende dine ideer til kommuneplan@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Att. Teknisk afdeling, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Vi skal have dine forslag senest den 23. april 2020.

Har du brug for inspiration, kan du læse vores debatoplæg Aktivitet i landskabet

Aktivitet i landskabet er ment som et oplæg til debat. Hvis du har andre ideer og forslag, og du ikke rigtig syntes, at de passer ind i det oplæg, så send det til os alligevel. 

Der var planlagt og annonceret et borgermøde den 30. marts 2020. På grund af risikoen for spredning af Corona er borgermødet aflyst. Lige nu, ved vi ikke, om det bliver muligt at holde et borgermøde inden for høringsfristen. Derfor:  Del nyheden med alle du kender, der kan tænkes at have en interesse i at deltage i debatten. 
 
Har du andre ideer?
Kommunalbestyrelsen vedtog Planstrategi 2020 for Ærø Kommune d. 19. februar 2020.

Her blev det besluttet, at der skulle laves en fuldstændig revision af Kommuneplanen for Ærø Kommune. 

Det blev også besluttet at dele kommuneplanarbejdet op i tre forskellige temaer.
Landskab, Natur og Jordbrug

Jordbrug er det første tema, der bliver revideret.
Temaerne byer og landsbyer og Tekniske anlæg, klimatilpasning mv. bliver revideret senere.
Revisionen af de temaer, vil ligesom denne starte med et oplæg til debat og indkaldelse af ideer og forslag. 

Lovgivningen:
I henhold til Lov om Planlægning (LBK nr 287 af 16/04/2018 ) § 23 c skal der forud for ændringer af kommuneplanen (kommuneplantillæg) indkaldes idéer og forslag. Ærø Kommune indkalder ideer og forslag til revision af Kommuneplanens afsnit om det åbne land fra den 27. februar 2020 til den 23. april 2020.