Der er truffet afgørelse om nedklasseficering af Egehovedbækken (Gudsgave A.2) fra vandløb til spildevandstekniskanlæg.

Se afgørelsen her