Ærø Kommune har søgt om tilladelse til etablering af pumpe i vandløb ved Ærø flyveplads for at forbedre afvandingsforholdene på flyvepladsen.

Svendborg Kommune har i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3426.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 24. juni 2019. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.

Afgørelsen kan ses her