Ærø Kommune har søgt om tilladelse til etablering af pumpe i vandløb ved Ærø Flyveplads for at forbedre afvandingsforholdene på flyvepladsen.

Svendborg Kommune har i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 62 23 34 26.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 22. februar 2019. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk eller virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.

Se projektforslaget her