På grund af den lange tørke indfører Beredskab Fyn afbrændingsforbud i Ærø Kommune gældende fra den 6. juni 2018.

”Afbrændingsforbuddet gælder også Sankt Hans bål” 
Sankt Hans under afbrændingsforbud i 9 fynske kommuner.

Forbuddet gælder også, selv hvis der kommer enkelte regnbyger.

Forbuddet gælder for Ærø Kommune, hvor der nedlægges forbud mod brug af åben ild og afbrænding, herunder brug af apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof.

 

Undtaget fra forbuddet er:

  • Brug af grill på etablerede bålsteder, på sanddækkede arealer ved strandene og på uantændeligt underlag (f.eks. flisebelagte pladser eller lign.), såfremt grillen ikke placeres i farlig nærhed af antændelige overflader.
  • Brug af grill og bålfade mv. i private haver.

 

Forbuddet indføres i medfør af:

§5 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

 

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette. Ophævelsen vil fremgå på Beredskab Fyns hjemmeside

For de områder af Fyn, som ikke er omfattet af afbrændingsforbuddet, opfordrer Beredskab Fyn generelt til, at man udviser agtpågivenhed ved afbrænding, bål, grill, brug af ukrudtsbrænder mv.

Vær særligt opmærksom på:

  • Smid ikke tændstikker, cigaretter ell.lign. i naturen
  • Undlad at parkere bilen i højt græs, fordi katalysatoren fra bilen kan antænde græsset
  • Bruger du grill eller bålsted i villahaver, så sørg for at have vand i nærheden (fx vandflasker, spand eller haveslange)
  • Når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen, så vær opmærksom på, at der nemt kan spredes gnister
  • Grillen må ikke forlades, før den er slukket
  • Hvis du bruger engangsgrill, skal den stå på et ikke-brændbart underlag. Sluk grillen med vand, og husk også at køle området, den har stået på, ned med vand
  • Hold øje med vinden, når du tænder åben ild - gnister flyver nemt i naturen

Lokale byger ændrer ikke væsentligt på risikoen ved åben ild i det fri, fordi vegetationen stadig er meget tør. Ifølge DMI skal der komme flere dage med regn, før det påvirker risikoen for brand.