Ændringer i Lægehuset i Marstal

Pr. 1. januar 2019 ophører Læge Iza Alfredsen med at praktisere. Lægerne Henrik Kromann og Bernhard Winkler fortsætter uændret i praksis.

Som patient i lægehuset Marstal har du derfor ret til et gebyrfrit lægeskift i perioden 1. januar til 28. februar 2019.

Du kan på www.borger.dk se hvilke læger, du har mulighed for at blive tilmeldt.

Du skal vælge læge elektronisk med NemID via borger.dk. Har du ikke mulighed for at vælge læge elektronisk, kan du henvende dig i borgerservice.

Du vil automatisk modtage et nyt sundhedskort med posten.