Har du spørgsmål til hvordan du bruger din computer, tablet eller til hvordan internettet virker?
I IT-caféen hjælper Jan dig med at komme videre.

Alle spørgsmål er velkomne, hvad enten du aldrig har rørt en computer før eller bare skal have lidt ekstra tips!

Der er åben IT-café på Marstal Bibliotek og på Ærøskøbing Bibliotek

Marstal Bibliotek - lige uger
Mandage 13.00 – 15.00

Ærøskøbing Bibliotek - Ulige uger
Mandage 11.00 – 13.00

Vi stiller computere til rådighed, men du må også gerne medbringe dit eget IT-udstyr.

Ingen tilmelding - bare mød op.