Ærø Kommune har modtaget en del henvendelser vedr. udrulning af 5G-nettet.

Udrulningen af 5G er resultatet af en aftale blandt Folketingets partier, og ikke en beslutning, der er foretaget lokalt.

I foråret 2018 indgik samtlige Folketingets partier et teleforlig. Et af hovedelementerne i forliget er ambitionen om, at Danmark skal være i førerfeltet med udrulning af 5G, og at Danmark skal have de bedste telepolitiske rammer for anvendelse af den nyeste teknologi. Derfor blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en 5G-handlingsplan i samarbejde med relevante interessenter.

5G-handlingsplanen blev offentliggjort i februar 2019. 5G-handlingsplanen og faktaark om 5G kan læses her på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside.

Konkret vil regeringen med 5G-handlingsplanen arbejde for, at de nødvendige 5G frekvenser bliver stillet til rådighed i rette tid. Smidig adgang til udrulning af 5G-net og overgangen til 5G kræver, at infrastrukturen udbygges med et betydeligt antal nye maste- og antennepositioner. Dette vil ske over en årrække i alle landets kommuner.  

Du kan læse mere om 5G-nettet, handlingsplanen og få yderligere information på bl.a. følgende sider:

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside

Regeringens hjemmeside

Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Kontakt:
Borgmester Ole Wej Petersen på mail owp@aeroekommune.dk