Støtte til frivillige sociale organisationer – SEL § 18

Med henvisning til § 18 i Lov om Social Service kan der ydes tilskud til frivillige sociale organisationer og foreningers arbejde blandt kommunens borgere/foreninger.

Se mere under fanen Kultur- og Fritid.

Ansøgningsfrist er fredag, den 12. oktober 2018.