Vandværkerne i Ærø Kommune har besluttet, at vandforsyningsnettet skal sikres mod forurening opstået ude ved forbrugerne.

Derfor skal vandinstallationer på erhvervsvirksomheder, hobbylandbrug og institutioner sikres mod tilbageløb.

Vandværkerne udsendte i maj 2017 et brev vedr. reglerne til udvalgte virksomheder m.fl. og gjorde opmærksom på, at fristen for at få udført sikringen var 1. juni 2018. Der har i den forbindelse været en del tvivl om produkter og effekt blandt VVS-installatører og virksomheder. Denne tvivl burde nu være afklaret.

Driver du erhvervsvirksomhed, er institutionsleder eller har et hobbylandbrug bedes du derfor kontakte en VVS-installatør og få gennemgået dine installationer. Viser gennemgangen behov for at få udført tilbagestrømssikring, er du ansvarlig for at få installationen sikret.

For yderligere spørgsmål kontakt dit vandværk eller din VVS-installatør.

Du kan se brevet fra 2017 på Ærø Vands hjemmsiden under fanebladet ”Aktuelt”.