Lønstyringsnotat
Principper for Økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ)
Personalepolitik 
Medlemmer af MED-udvalg
MED-aftale
Indkøbspolitik 
Designmanual 
​Vejledning til Udbud og Indkøbspolitik for Ærø Kommune


Oplysninger til diverse IT-systemer:
NIS
EG Netblanket
EDH-vejledning 
Håndbog rollebasseret indgang - OPUS 

Procedurer og vejledninger til:

Liste over fællespostkasser
Procedure vedrørende punkter til direktionsmøder
Budgetprocedure
Budgetkalender
Konklusioner/pejlemærker fra visionsseminar den 29. april 2015 
Bevillingsregler
Bevillingshavere/budgetansvar
Generelle retningslinjer - rammebevillinger for decentrale enheder
Begreber medvidere OPUS økonomi 
Procedure ifm. medarbejders dødsfald                                                      
Feriefonden - feriehuse 
Byggeregulativ
Retningslinjer ved organisationsændringer
Forretningsorden og underskrevne procedureretningslinjer - Hovedudvalget  

Resultat af trivselsundersøgelsen 2015