Lønstyringsnotat
Principper for Økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ)
Personalepolitik 
Medlemmer af MED-udvalg
MED-aftale
Indkøbspolitik 
Designmanual 
​Vejledning til Udbud og Indkøbspolitik for Ærø Kommune


Oplysninger til diverse IT-systemer:
Kommunekoncept Schultz
EG Netblanket
EDH-vejledning 
Håndbog rollebasseret indgang - OPUS 

Procedurer og vejledninger til:

Liste over fællespostkasser
Procedure vedrørende punkter til direktionsmøder
Budgetprocedure 2018-21
Budgetkalender 2018-21
Referat - Hovedkonklusioner Opstart Budget 2018-21 
Bevillingsregler 2017-20
Bevillingshavere - Budgetansvarlig 2017-20
Generelle retningslinjer - rammebevillinger for decentrale enheder 2017-20
Begreber medvidere OPUS økonomi 2017-20
Procedure ifm. medarbejders dødsfald                                                      
Feriefonden - feriehuse 
Byggeregulativ
Retningslinjer ved organisationsændringer
Vejledende forretningsorden for Hovedudvalget
Procedure retningslinjer for det rummelige arbejdsmarked i Ærø Kommune
Procedureretningslinjer for informationsstrømme i arbejdet mellem Hovedudvalget og kommunens ledere og medarbejdere
Procedureretningslinjer for drøftelse at større rationaliserings- og omstillingsprojekter
Procedureretningslinjer vedr. efter- og videreuddannelse af medarbejdere
Procedureretningslinjer for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.
Procedureretningslinjer for evaluering af anvendelse af MUS i Ærø kommune
Procedureretningslinjer for anvendelse af lokalt afsatte AKUT midler

Resultat af trivselsundersøgelsen 2015