Behandling af e-post

Almindelig e-post og sikker e-post sendt til Ærø Kommune modtages i Borgerservice,
hvorfra det videresendes til den respektive afdeling, der skal forestå den egentlige sagsbehandling.

Kommunens målsætning for sagsbehandlingstider er varierende afhængig af, hvad det drejer sig om og afhængig af om sagen skal politisk behandles.
Ærø Kommue tilstræber så korte sagsbehandlingstider som muligt.
Du er altid velkommen til at kontakte os, og høre hvor langt din henvendelse er, og hvornår du kan forvente et svar.

Sikker e-post - NEM-ID

Digital Signatur giver afsender og modtager sikkerhed for rette identitet.
Med Digital Signatur kan du sende personlige og fortrolige oplysninger sikkert med e-post.
Den digitale signatur signerer og krypterer dine e-post, så oplysningerne ikke kan misbruges.

Anvendelse af sikker e-post kræver, at du har NEM-ID

Ønsker du at sende sikker e-post til Ærø Kommune, skal du benytte følgende e-post adresse: sikkerpost@aeroekommune.dk

Sikker e-post vil blive undergivet samme administrative behandling som øvrige henvendelser til kommunen.

Almindelig e-post

Vil du derimod blot have tilsendt informationsmaterialer, eller give kommunen andre meddelelser, som ikke kræver videregivelse af dit CPR-nr.,
kan du skrive en e-post til kommunen på normal vis.


Til almindelig e-post til Ærø Kommune, skal du benytte følgende adresse: post@aeroekommune.dk