Kommunaldirektør
Lars Rud

Kultur- og socialdirektør
Kimma Vingaard Thomsen

Erhvervs-, plan- og teknikdirektør
Kirsten Johansen