Ærø kommunes logo

Våbenets historie

Ærø Kommunes våben er taget i brug pr. 1/1-2006 efter kommunesammenlægningen, der på Ærø fandt sted et år før kommunalreformen.

Sammenlægningsudvalget udskrev i 2005 konkurrencen "Design Ærø Kommunes Byvåben". Vinderen af konkurrencen blev Christen Tofte, Grafisk Tegnestue i Odense.

Våbenet er godkendt af Sammenlægningsudvalget og Direktoratet for patent- og varemærkestyrelsen.

Våbenet bygger på et landsegl fra 1442 med bølger, en spids høj og to træer. De to træer kan symbolisere en gammel bevoksning af lindetræer, bladene er derfor stiliserede lindeblade. Den blå og grønne farve kommer fra hhv. Ærøskøbings og Marstals nuværende våben. Samtidig symboliserer farverne naturen - den grønne ø i det blå hav - og to markante erhverv, landbruget og skibsfarten.

Brug af våbenet

Ærø Kommunes våben er et beskyttet varemærke og må kun anvendes af Ærø Kommune. Våbnet kan i enkelte tilfælde bruges af andre efter særlig tilladelse. Det kan f.eks. være af foreninger eller institutioner med hjemsted i kommunen, eller det kan være ved konkrete begivenheder i kommunen, som Ærø Kommune støtter. Generelt gives der ikke tilladelse til anvendelse af våbnet til erhvervsmæssige eller kommercielle formål og til brug på brevpapir.

Når det vurderes, om der kan gives tilladelse, indgår følgende overvejelser:

  • Brugen af våbnet skal have en markedsføringsværdi for Ærø Kommune.
  • Ærø Kommune skal kunne stå inde for den begivenhed eller forening, der markedsføres.

Ønsker man at søge om tilladelse til at anvende Ærø Kommunes våben, skal man sende en skriftlig ansøgning til Sekretariatet. I ansøgningen skal være en begrundelse for, hvorfor man ønsker at bruge byvåbnet, samt en beskrivelse af, hvordan det ønskes anvendt – herunder om det er til en folder, plakat, pjece el.lign.

Får man tilladelse til at anvende byvåbnet, sendes det som fil, enten vedhæftet i en mail eller på en CD. Det er en forudsætning, at våbnet gengives korrekt og i sin helhed og kun bruges til det formål, der er givet tilladelse til. Filen slettes efter brug, med mindre der er tale om en tilbagevendende aftale.

Ærø Kommune kan evt. bede om at få tilsendt en korrektur, hvor det fremgår, hvordan våbnet skal bruges.