Ærø Kommune tilbyder flere forskellige uddannelser. Så kunne du tænke dig at arbejde med det administrative, børn, personer med særlige behov eller ældre, har vi uddannelsen til dig.

Uddannelserne:

På Rådhuset søger vi hvert år til besættelse 1. september en elev der kunne tænke sig en kontoruddannelse i et spændende, lærerigt og uformelt miljø med kolleger, der er parat til at give dig den vejledning og sparring, du har brug for.  

Som udgangspunkt tager uddannelsen 2 år, men har du tidligere uddannelse og/eller erhvervserfaring kan der opnås merit.  

I uddannelsestiden skal du gennemgå 3 skoleophold, 2 ophold á 4 uger og 1 ophold á 5 uger. I det sidste skoleophold er der planlagt en studietur til Bruxelles. Uddannelsen sker i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole.

Stillingsopslag vil være at finde i Ærø Ugeavis, på Jobportalen og på Ærø kommunes hjemmeside. Har du spørgsmål til ansættelse som kontorelev i Ærø kommune, er du velkommen til at kontakte elevansvarlig Anne Nielsen på mail: ajn@aeroekommune.dk

Vil du have en praktisk og teoretisk uddannelse, og har du lyst til en hverdag med spændende pleje- og omsorgsopgaver og engagerede kolleger? Så bliv elev hos Ældre- og Sundhedsområdet i Ærø Kommune!

I Ærø Kommune søger vi løbende både social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. Begge uddannelser sker i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn i Svendborg.  

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Er du social- og sundhedshjælperelev i Ærø Kommune foregår skoleperioderne som hovedregel på Social- og Sundhedsskolen i Svendborg.

Praktikperioderne

Nå du er blevet social- og sundhedshjælperelev i Ærø Kommune er du garanteret en praktikplads i dit uddannelsesforløb. I Ærø Kommune har vi valgt, at du kommer i praktik i en plejebolig og i en hjemmeplejegruppe, så du får en bred uddannelse.

På hvert praktiksted får du en vejleder, som er ansvarlig for din praktik. Vejlederen sørger for at støtte dig, følge op og evaluere i forhold til dine oplevelser og målopfyldelse under praktikforløbet.

I løbet af din uddannelse vil du løbende få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder, som du kan udvikle dig gennem. I takt med denne udvikling vil du gradvist indgå på lige fod med dine øvrige kolleger.

Du må forvente, at der vil være noget hjemmearbejde – også i praktikperioderne.

Vi tilbyder

 • to forskellige praktiksteder
 • en vejleder på hvert praktiksted
 • inddragelse af velfærdsteknologi
 • tværfagligt fokus

Hvem er du?


På social- og sundhedshjælperuddannelsen arbejder du især med ældre mennesker. Derfor skal du:

 • have lyst til at udvikle dine evner inden for kommunikation, motivation og samarbejde.
 • have lyst til at arbejde med nye velfærdsteknologier, tværfagligt og med borgeren som partner.
 • kunne omsætte den teoretiske viden, du får i skoleperioderne, til praksis.
 • kunne arbejde med vores IT-værktøj.
 • kunne gøre dine egne iagttagelser, reflektere over dem og skrive dem ned.

Vi forventer samtidig, at du:

 • er ansvarsbevidst, motiveret og nysgerrig – og det er et ekstra plus, hvis du har gode idéer og tør at tænke kreativt.
 • er helt klar over, at borgernes behov og deres oplevelser af plejen, er dine vigtige pejlemærker i hverdagen.

Optagelses- og ansættelsesvilkår


Når du er blevet social- og sundhedshjælperelev i Ærø Kommune, er kommunen din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen, og du vil få en uddannelsesaftale. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Du skal selv dække udgiften til bøger.

Adgangskrav

 • Du skal have gennemført 9. klasse med mindst 02 i dansk og matematik.
 • Du skal som minimum have gennemført grundforløb 2. Læs mere på www.sosufyn.dk 
 • Hvis du har en anden uddannelse eller er over 25 år, skal der foretages en realkompetencevurdering af SOSU-skolerne.

Løn


Du ansættes på almindelig elevløn, medmindre du kan opnå voksenelevløn. Tildeling af voksenelevløn sker efter individuel vurdering, men udgangspunktet er følgende:

» hvis du er fyldt 25 år og har minimum et års erhvervserfaring inden for overenskomstens område med min. 24 t/uge inden for de sidste 4 år, kan du få voksenelevløn.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation FOA.

Er det noget for dig?


I Ærø Kommune søger vi løbende social- og sundhedshjælperelever. Stillingsopslag offentliggøres i Ærø Ugeavis, på Ofir.dk og på Ærø Kommunes hjemmeside.

Vil du vide mere?


Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Lissi Anneberg på mail: lia@aeroekommune.dk.

Du kan også læse mere om uddannelsen på www.sosufyn.dk 

I Ærø Kommune offentliggøres stillingsopslag i Ærø Ugeavis, på Ofir.dk og på Ærø Kommunes hjemmeside.

Hvis du er i tvivl om de formelle adgangskrav til SSA-uddannelsen, bedes du tage kontakt til en uddannelsesvejleder ved Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Hvis du har spørgsmål til voksenelevløn, ansættelsesprocedure m.m., kan du kontakte uddannelseskoordinator Lissi Anneberg på mail: lia@aeroekommune.dk

Kunne du tænke dig en uddannelse, hvor din hverdag er fyldt med børn? Eller ønsker du at arbejde med unge eller voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse er en uddannelse som pædagogisk assistent lige dig. 

Ærø Kommune optager elever 2 gange årligt. En elev 1. marts og en elev 1. september. Se jobopslag på kommunens hjemmeside og i Ærø Ugeavis

Uddannelsens hovedforløb varer som udgangspunkt 2 år og 1½ måned og består af 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Den kan dog være kortere afhængig af din baggrund.

Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Odense.
Praktikken tilrettelægges på Ærø, med et praktikforløb i kommunens dagtilbud (Kernehuset eller Mopælappen) samt et forløb i Kløveren (voksne med fysisk/ psykisk handicap).

Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du efterfølgende arbejde med børn, unge eller voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Adgangskrav

For at kunne søge denne stilling skal du være i gang med Grundforløb 2 målrettet den pædagogiske assistent uddannelse eller have afsluttet dette efter august 2015. Du har andre muligheder hvis du har flere års erfaring fra det pædagogiske arbejdsfelt.

For nærmere afklaring ift. adgangskrav, kontakt en uddannelsesvejleder på Social- og Sundhedsskolen Fyn


Flere oplysninger
Du kan læse mere om indhold i uddannelsen og adgangskrav på: www.sosufyn.dk .

Kontakt
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Karin Nielsen, Ærø Kommune 62 52 19 59 eller Social- og Sundhedsskolens uddannelsesvejledere på telefon 63 10 27 79.