Reetablering af sø i voldgrav ved Søbygård


Godkendelse efter vandløbsloven til reetablring af sø i voldgrav
Bilag 1 Forprojekt til reetablering af søen
Bilag 2 Rapport til belysning af problemstillinger
Bilag 3 Forslag til løsninger
VVM Screening for reetablering af sø
Bilag 1 VVM Anmeldelsesskema
Bilag 2 Oversigtskort
​Bilag 3 Detailkort

Vandløb

Rapport - Restauriering samt åbning af rørlagt strækning i Kirkebækken