Ærø Kommune udbyder ejendommen ”Det gl. havnekontor” Havnepladsen 8, 5960 Marstal

i offentligt udbud.

Ejendommen udbydes af Ærø Kommune til en mindstepris på kr. 495.000.
Salget sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Udførligt udbudsmateriale til brug for afgivelse af købstilbud kan ses herunder.

FRIST FOR AFGIVELSE AF KØBSTILBUD SKAL VÆRE ÆRØ KOMMUNE I HÆNDE SENEST ONSDAG DEN 8. MAJ 2019 KL. 12:00.

   

TEKNISK AFDELING

 

Planloven

Efter planlovens § 35 er der meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse efter planloven til etablering af orangeri, garagebygning, cykeloverdækning, udekøkken, toilettilbygninger samt bibeholdelse af 2 opførte hytter på ejendommen matr. nr. 117 ac og 22b Søby by, Søby, beliggende Vitsø 10, 5985 Søby - (Søby Camping).

Se mere om klagemuligheder mm. på www.aeroekommune.dk

TEKNISK AFDELING