Ejendommen udbydes af Ærø Kommune til en mindstepris på kr. 495.000.

Salget sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Frist for afgivelse af købstilbud skal være Ærø Kommune i hænde senest onsdag den 19. december 2018 kl. 12.00.

Der vil ikke være adgang for de bydende til at overvære åbningen af de indkomne købstilbud. Købstilbud kan afleveres personligt, fremsendes pr. post, eller pr. mail til kjo@aeroekommune.dk

Afleveres købstilbuddet personligt, eller fremsendes det pr. post, skal det afleveres/fremsendes i lukket kuvert mrk. ”Rådhusstræde”.

Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil den 4. januar 2019. Er købstilbuddet ikke accepteret senest den 4. januar 2019 kl. 16.00, bortfalder købstilbuddet.

Købstilbud
Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011
Tingbogsoplysninger
Byggeteknisk rapport
Energimærke
Uddrag - bekendtgørelse nr. 1027 om energimærkning af bygninger
Ejendomssdatarapport
Appendiks
Resume
Ejendomsskattebillet 2018
Forureningsattest
Kort over vejforsyning
Vurderingsmeddelelse 2012
Tegninger
BBR-meddelelse