Udbud af taxikørsel i Ærø Kommune

Ærø Kommune udbyder hermed, i henhold til Taxilovens bestemmelser, taxikørslen i Ærø Kommune i offentligt udbud.

Udbudsmaterialet incl. bilag kan ses her:

Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejde
Beskrivelser og betingelser vedr. udbud af taxikørsel i Ærø Kommune

På denne side offentliggøres også de potentielle bydendes spørgsmål og udbyders svar, hvorfor de potentielle bydende opfordres til at holde sig orienteret her.

Frist for afgivelse af tilbud er fredag d. 6. april 2018 kl. 9.00

Spørgsmål og svar på spørgsmål til udbudsmaterialet
Der var ved fristens udløb onsdag den 14. marts 2018, kl. 12.00 ikke modtaget nogen spørgsmål til udbudsmaterialet.

Der er efter fristen for at stille spørgsmål er udløbet, modtaget spørgsmål af relevans for udbuddet, hvorfor der er tilføjet udbudsmaterialet et rettelsesblad