Indkøb af 350 tons vakumslat (vejsalt) til vintertjeneste.

Ærø Kommune, Park og vej afdelingen, ønsker at indkøbe 350 tons vakumsalt (vejsalt) til vintertjeneste.

Vi beder om interessetilkendegivelse fra firmaer med kendskab til vejsalt, senest mandag d. 27 august kl. 10.00 på følgende mail.: parkvej@aeroekommune.dk                     

Tilbud indhentes efterfølgende ved underhåndsbud/begrænset licitation.

Henvendelse til Kurt Nørmark, tlf.: 63525649.

PARK OG VEJ

 

Levering af 2 fabriksnye plejehjemsbusser til Ældre- og Sundhedsområdet

Interessetilkendegivelser vedr. levering af 2 fabriksnye plejehjemsbusser til Ældre- og Sundhedsområdet, modtages gerne på mail til hgi@aeroekommune.dk.

Busserne skal kunne køres med B-kørekort. Busserne skal leveres snarest muligt. Der er brugte busser, der skal tages i bytte.

Busserne skal opfylde visse krav, som kan rekvireres via mail: hgi@aeroekommune.dk

Afgivelse af interessetilkendegivelse skal sendes senest mandag d. 27. august 2018 kl. 9.00.

ÆLDRE OG SUNDHED

 

Reperation af kystbeskyttelse ved Drejet.

Ærø Kommune agter at reparere kystbeskyttelsen ved Drejet.

14 træ høfder skal fjernes og ca. 70 m3 sten skal omplaceres. Ca. 400 m3 sprængsten skal leveres udefra. Stenene indplaceres i eks. stenkastningsfod.

Interesserede bedes senest 1. september 2018 meddele, hvorvidt firmaet måtte være interesserede i at deltage i en senere indbudt tilbudsgivning på arbejdet.

Meddelelse og evt. yderligere oplysninger:

M. S. Rosbæk Rådg. Ing. Aps
Tlf. 6221 5021
Mail: rosbaek@rosbaek.dk