Udbud af bilservice til Ældre- og Sundhedsområdet
Interessetilkendegivelser vedr. service, reparationer, dækudskiftninger mv. på Ældre- og Sundhedsområdets biler, modtages gerne på mail til hgi@aeroekommune.dk

Området har 34 biler. Som udgangspunkt gælder det biler efter garantiperioden. Bilerne skal afhentes og leveres på vores lokationer på Ærø.

De interesserede værksteder vil få tilsendt flere detaljer inden der kan afgives tilbud.

Afgivelse af interessetilkendegivelse skal sendes senest tirsdag den 26. juni 2018 kl. 9.00.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET