Interessetilkendegivelse for daglig vedligehold af Ærø´s gadebelysning
Ærø Kommune planlægger at udbyde vedligeholdelsesarbejde af den Ærøske gadebelysning i byer og på land for en kommende 3-årig periode med optionsmulighed for op til 2 års yderligere forlængelse af kontraktvilkår.

Interesserede firmaer bedes vise interesse ved at fremsende mail til parkvej@aeroekommune.dk  -  senest onsdag den 23. januar 2019 kl. 10.00.


Interessetilkendegivelse for Asfaltudbud
Ærø Kommune planlægger at udbyde vedligeholdelsesarbejde af det Ærøske vejnet for kommende 3-årig periode med optionsmulighed for op til 2 års yderligere forlængelse af kontraktvilkår.

Kontrakten vil omhandle asfaltarbejde.

Interesserede firmaer bedes vise interesse ved at fremsende mail til parkvej@aeroekommune.dk  -  senest torsdag den 24. januar 2019 kl. 10.00.

Interessetilkendegivelse – indkøb af ny vare/mandskabsvogn
Park og Vej ønsker at indkøbe ny vare/mandskabsvogn med dobbeltkabine eller stor førekabine.

Vi beder om interessetilkendegivelse fra Leverandører med erfaring i levering af vare/mandskabsvogne.

Tilbud indhentes efterfølgende ved begrænset licitation.

Interesserede firmaet bedes vise interesse ved at fremsende mail til Parkvej@aeroekommune.dk senest fredag den 1. februar 2019, kl. 09.00.


PARK OG VEJ