Se interessetilkendegivelser herunder.

Teknisk Afdeling, Ærø Kommune ønsker at udføre følgende arbejde:

Etablering af samtalerum på rådhuset, Statene 2, 5970 Ærøskøbing, i følgende fagentreprise - Tømrer og Maler entreprise

Vi beder om interessetilkendegivelse fra lokale firmaer senest fredag den 20. september 2019, kl. 12.00.

Der vil blive udvalgt 3 entreprenøre til tilbudsgivning, hvis der er mere end 3 henvendelser.

Tilbud indhentes efterfølgende ved underhåndsbud/begrænset licitation.

Henvendelse til Jesper B. Larsen, jbl@aeroekommune.dk eller tlf. 63525025.

Ærø Kommune ønsker etablering af ca. 450 m åben grøft – dels syd for Møllevejen samt igennem Toftegårdsskoven.  Rørføring under Møllevejen i Marstal.

Vi ønsker interessetilkendegivelse fra Entreprenører med erfaring i denne type opgaver på mail til Parkvej@aeroekommune.dk senest tirsdag den 24. september 2019 kl. 10.00.