Indhentning af interessetilkendegivelse
Ærø Kommune ønsker at implementere et intranet. Vi beder om interessetilkendegivelse fra virksomheder med erfaring fra lignende opgaver senest tirsdag den 9. april 2019 kl. 09.00 på mail til skr@aeroekommune.dk

Interessetilkendegivelsen skal indeholde følgende dokumentation:

  1. Kort beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed
  2. Referenceliste


SEKRETARIATET