Der er på Ærø 1 ledig tilladelse til taxikørsel til overtagelse snarest mulig. Der er på Ærø yderligere 3 bevillinger, som varetages af 2 vognmænd. Kundegrundlaget er ca. 6200 fastboende og et stort antal turister i sæsonen.

Derudover varetager vognmændene færgekørsel til sen færge efter vagtordning.

Bevillingen omfatter kørsel på alle tider af døgnet og bevillingshaver er forpligtet til at deltage i en vagtordning.

Spørgsmål vedrørende bevillingen kan rettes til Teknisk Afdeling/ Palle A. Kefer tlf. nr. 63525026.

Ansøgningen sendes til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing, mail: post@aeroekommune.dk.
 

Ansøgninger skal være Ærø Kommune i hænde senest mandag den 22. maj 2017, kl. 9.00.

Der skal vedlægges de dokumenter der kræves i henhold til bekendtgørelsen om taxikørsel m.v., herunder dokumentation for tidligere beskæftigelse ved erhvervsmæssig personbefordring. Der vil blive stillet krav om bankgaranti på kr. 50.000

I øvrigt henvises til Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v., som kan ses på www.retsinformation.dk