Natura 2000-handleplan for perioden 2016 – 2021

 

Ærø Kommune har vedtaget handleplan for kommunens del af Natura 2000-område 127, Sydfynske Øhav.

 

Handleplanen beskriver hvordan statens overordnede Natura 2000-plan vil blive gennemført. Desuden redegøres for den gennemførte indsats for perioden 2010 – 2015.

Handleplanen har været i offentlig høring i perioden 20. oktober til 15. december 2016. Høringssvarene er samlet og behandlet i en ”hvidbog”.

 

Kommunens vedtagelse af handleplanen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for at klage er torsdag den 18. maj 2017.

Se udsendelsesbrev med klagevejledning samt høringsliste.