Hvis der konstateres fejl på gadebelysningen skal man ringe til Park og Vej på tlf. 63525648 eller 63525649.

Man kan også sende en mail til parkvej@aeroekommune.dk .

Senere vil der blive etableret en app på kommunens hjemmeside, som vil gøre det muligt at indberette elektronisk.