• Hvem har ansvaret for fortovet?
  • Hvilke regler gælder for beskæringen af beplantningen langs offentlige veje?
  • Hvem har ansvaret, hvis du glider på et glat fortov?


Herunder kan du finde generelle bestemmelser og retningslinjer vedrørende offentlige veje og fortove:

Fortov:
Snerydning, saltning og renhold
Hvem har ansvaret for fortovet 

Brug af offentlige arealer:
Markeder
Gågaderegulativ
Udeservering
Retningslinjer for udeservering - Torvet i Ærøskøbing

Parkering:
​Parkeringsregulativ

Beplantning:
Beskæring af træer og buske langs veje
Genplantningsplan
Retningslinjer for slåning af vejrabatter og grøft