Beskæring af træer og buske langs veje
Genplantningsplan
Retningslinjer for slåning af vejrabatter og grøft

Herunder finder du rapporter, der vedrører beplantningsområdet
​Vurdering af lindeallè på Kirkestien
Vurdering af lindeallè på Pilebækken
Besigtigelse af træer, Ærøskøbing