Ærø Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 11. oktober 2017 endeligt vedtaget Tillæg nr. 1 til Planstrategi – Udlæg af nye sommerhusområder på Ærø

Yderligere information