En kommuneplan indgår i et større hieraki af planer, som skal tage hensyn til hinanden. På de følgende sider kan du se hvordan kommuneplanen har taget hensyn til de enkelte overordnede planer.

 

Status: Bindende ramme Politisk status: Politisk godkendt Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2011:

De statslige interesser, som skal varetages i kommuneplanlægningen er beskrevet af Miljøministeriet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009.


Oversigten indeholder ikke nye statslige mål og krav. Det betyder at alle de nævnte statslige mål vil kunne findes i eksisterende planer, programmer, handlingsplaner mv., ligesom kravene vil kunne findes i eksisterende lovgivning, landsplandirektiver mv.

De konkrete statslige mål er medtaget under de enkelte afsnit i kommuneplanens retningslinjer.

Links