Detailhandelsanalysen indeholder en analyse for Ærø alene og skal danne grundlag for udarbejdelsen af et detailhandelsoplæg til den kommende kommuneplan.

Analysen konkluderer, at der skal afsættes et areal i størrelsesordenen 1000 m2 i hhv. Marstal og Ærøskøbing. Arealbehovet er beregnet ud fra en almindelig fremskrivning af forbruget. Det bemærkes, at udviklingen i turismen desuden er en afgørende faktor for i hvor høj grad, der er behov for yderligere arealer til butikker.

Detailhandelsanalysen er udarbejdet af COWI.