Der foreligger detailhandelsanalyse udarbejdet af COWI. Analysen indeholder en analyse for Ærø alene. Analysen skal danne grundlag for udarbejdelsen af et detailhandelsoplæg til den kommende kommuneplan. Analysen konkluderer, at der skal afsættes et areal i størrelsesordenen 1000 m2 i hhv. Marstal og Ærøskøbing. Arealbehovet er beregnet ud fra en almindelig fremskrivning af forbruget. Det bemærkes, at udviklingen i turismen desuden er en afgørende faktor for i hvor høj grad, der er behov for yderligere arealer til butikker.
 

Detailhandelsanalyse