Kontakt information

Kontor
Marstal og Ærøskøbing havne 
Havnepladsen 8, 
5960 Marstal. 
Telefax: 0045 63 52 63 66 
E-mail: havn@marstal.dk

Havnefoged 
Christian Ørndrup
Telefon: 0045 63 52 63 65 tast "4" 
E-mail: chp@aeroekommune.dk

Faste bådpladser 
Robert Madsen 
Telefon: 0045 63 52 63 65 tast "3" 
E-mail: rm@aeroekommune.dk

Ærøskøbing Havn 
Telefon: 0045 30 53 47 49

Gæstesejler i Marstal Havn 
Havneopkræver Jan Petersen 
Telefon: 0045 63 52 63 65 tast "1" 
Mobil: 0045 21 43 90 38