Her finder du forskellige typer af guidelines/retningslinjer, særligt rettet mod erhvervsvirksomheder:

Guideline vedr. masteopstilling

Svendborg Kommune fører tilsyn med husdyrbrugene i Ærø Kommune. Tilsynsrapporterne kan ses her

Sandblæsning - retningslinjer

Indretning af tankpladser - retningslinjer

Skilte i det åbne land

I forbindelse med sandblæsning skal du anmelde din aktivitet. Dette kan gøres på blanketten herunder: