Her finder du forskellige typer af guidelines/retningslinjer, særligt rettet mod erhvervsvirksomheder.

Guideline vedr. masteopstilling

Svendborg Kommunen fører tilsyn med husdyrbrugene i Ærø Kommune. Tilsynsrapporterne kan ses her