Åbningstider - 1. april - 30. september: Mandag - fredag kl. 7.30 - 15.00 og lørdag kl. 9.00 - 12.00
Åbningstider - 1. oktober - 31. marts: Mandag - fredag kl. 7.30 - 15.00 - Lørdag LUKKET

På lossepladsen forefindes:
- omlastestation for forbrændingsegnet affald
- omlastestation for deponeringsegnet affald
- komposteringsanlæg
- jordrenseanlæg, tilhørende RGS 90 A/S
- modtageplads for ren jord og sorterede stenmaterialer fra bygge- og anlægsprojekter

Al aflevering af affald skal ske ved benyttelse af vægt og indvejningssystem på lossepladsen.

Brugernes forbrug afregnes månedligt efter de indvejede mængder.

Indvejningskort fås ved henvendelse til driftslederen på pladsen. CVR.nr. og P.nr. skal opgives. 

Adgang til pladsen er kun for erhvervskunder. Private henvises til genbrugsstationen