De ugentlige åbningstider er:
For private:

Mandag - torsdag 12.00 – 17.30
Fredag: 11.00 - 17.30
Lørdag: 9.00 – 14.00
Søndag: 10-14 (I perioden 11.6.17-27.8.17)

Helligdage: Lukket

Dog holder vi åbent langfredag: 9.00 -14.00

Pladsen er indrettet som en rundkørsel, hvor indkørsel sker via en lav, bred rampe. Brugere af pladsen skal følge kørselsretningen rundt på pladsen, for at aflæsning kommer til at ske lettest muligt.

Erhvervsvirksomheder har adgang til pladsen med køretøjer med en max. vægt på 3500 kg. Øvrige køretøjer henvises til Ærø Kommunes Losseplads.


Hvad kan så afleveres på genbrugsstationen ?

 • Alle brugere kan aflevere:
 • Pap og papir
 • Hård plast og PVC
 • Småt brændbart under 1. meter
 • Stort brændbart over 1. meter
 • Restaffald til deponering
 • Grenaffald
 • Jord, max. 1 m3
 • Sorterede stenmaterialer, tegl, beton, mursten
 • Dæk
 • Asbestholdige byggematerialer
 • Bløde plastfolier
 • Flasker og glas
 • Tøj
 • Gips
 • Elektronikskrot
 • Jern og metal
 • Trykimprægneret træ
 • Rent, ubehandlet træ - "tag selv container"
 • Klunsecontainere, hvor man kan aflevere effekter andre kan have gavn af.

Farligt affald:

Erhvervsbrugere, må max. aflevere 200 kg farligt affald pr. år.
Der udstedes kvittering for afleveringen.
Afleveres mere end 200 kg afregnes direkte med MOTAS.

Der kan lejlighedsvist købes kompost og flis på pladsen.

Øvrige fraktioner henvises til Ærø Kommunes losseplads samt kommunens øvrige anvisningsordninger.

Tilmelding til ordning sker ved henvendelse til Ærø kommune eller via Virk.dk


ER AFFALDET PAKKET I PLASTSÆKKE, MÅ DET KUN AFLEVERES, HVIS SÆKKEN ER AF KLAR PLAST.

Det er muligt at købe ekstra renovationssække på pladsen og få en rulle gule sække til genbrugsindsamlingen med hjem.
Der kan også købes indlægsposer til affaldseholdere på 140 l og 190 l.

OBS!!! Det gælder fortsat, at det er misbrug af de gule sække at anvende dem til andet end husstandsindsamling af pap og papir, plastemballager, metalemballager og glasemballager. Jo flere sække der går til alt muligt andet - jo dyrere renovationsgebyr.

Erhvervsaffald:

Indvejning af erhvervsaffald sker via vægt på lossepladsen. Indvejningskort fås ved henvendelse til driftslederen på pladsen. CVR-nr. og P-nummer skal opgives.