Private husholdninger

 

excl. moms

incl. moms

Samletakst incl moms

 

Renovationsgebyr, grundgebyr pr. boligenhed*
Uden indsamling og behandling af dagrenovation.
Betales også ved fritagelse for dagrenovationsindsamling

 

1.300,00

1.625,00

 

 

Sækkestativ

110 l.

650,00

812,50

2.437,50

 

Affaldsbeholder

140 l.

660,00

825,00

2.450,00

 

Affaldsbeholder (kan ikke fås mere - udfases)

180 l.

810,00

1.012,50

2.637,50

 

Affaldsbeholder

190 l.

810,00

1.012,50

2.637,50

 

Affaldsbeholder

240 l

1.200,00

1.500,00

3.125,00

 

Affaldsbeholder

770 l.

3.500,00

4.375,00

12.500,00

 

Afhentning af beholder på grunden (ikke 770 l.)

 

225,00

281,25

 

 

Ekstra afhentning, oprydningsgebyr

 

250,00

250,00

 

 

Ekstra sæk, 110 l.   20,00 25,00    

En rulle med gule sække. (De 4 første ruller er gratis)

 

5,00

6,25

 

 

Indsamling af storskrald 

 

32,00

40,00

 

 

Salg af affaldsbeholdere, grøn eller sort

140 l.

280,00

350,00

 

 

Salg af affaldsbeholdere, grøn eller sort

180 l.

320,00

400,00

 

 

Andet materiel sælges til dagsprisen

       

 

* Grundgebyrets sammensætning pr. enhed

       

 

Administration, materiel, EDB

 

171,00

213,75

 

 

Storskraldsordning incl. haveaffaldsordning

 

55,00

68,75

 

 

Indsamling af genanvendeligt affald ved husstanden

 

247,00

308,75

 

 

Drift af flaskekuber

 

29,00

36,25

 

 

Indsamling af farligt affald

 

89,00

111,25

 

 

Drift af genbrugsstation

 

709,00

886,25

 

 

I alt

 

1.300,00

1.625,00

 

 

   

 

excl. moms

 

incl. moms

 

 

Renovationsgebyr, erhverv

Pr. enhed 140 l

1.280,00

1.600,00

 

 

Gebyret dækker behandlingsudgifter for affaldet og administrationsudgifter. Afhentning af affaldet er ikke medregnet og betales direkte til vognmanden.
Erhverv med beholder på 140-240 l. afregnes samme gebyr som private for dagrenovation og indgår i samme afhentningsordning.

Pr. container 770 l

6.400,00

8.000,00

 

 

Renovationsgebyr, institutioner

Pr. enhed 140 l.

1.580,00

1.975,00

 

 

Gebyret dækker behandlingsudgifter for affaldet og administrationsudgifter. Afhentning af affaldet er ikke medregnet og betales direkte til vognmanden. Beløbet dækker også indsamling af genanvendeligt affald i gule sække, samt afhentning af pap/papir i minicontainer.

Pr. container 770 l

7.900,00

9.875,00

 

 

Andre erhvervsgebyrer

       

 

Tilmeldeordning farligt affald pr. CVR-nr.

 

700,00

875,00

 

 

Indvejning på genbrugsstationen - pris/ton

 

1.100,00

1.375,00

 

 

Ærø Kommunes Affaldsanlæg - pris/ton

       

 

Småt brændbart

 

1.088,00

1.360,00

 

 

Stort brændbart

 

1.198,00

1.497,50

 

 

Affald til deponi

 

1.342,00

1.677,50

 

 

Usorteret affald

 

2.600,00

3.250,00

 

 

Ren jord

 

50,00

62,50

 

 

Blandet ren jord og sten

 

75,00

93,75

 

 

Betonfundament

 

300,00

375,00

 

 

Uforurenede, sorterede stenmaterialer

 

58,00

72,50

 

 

Stenmaterialer med indhold af asfalt

 

175,00

218,75

 

 

Salg af knuste stenmaterialer

 

75,00

93,75

 

 

Haveaffald til kompost

 

0,00

0,00

 

 

Trærødder

 

300,00

375,00

 

 

Salg af kompost

 

60,00

75,00

 

 

Salg af harpet, ren muldjord

 

75,00

93,75

 

 

   

excl. moms

incl. moms

 

 

Jordrenseanlæg pr. ton eller jordsag*

       

 

Jord til kartering, jorden dokumenteres ren

 

75,00

93,75

 

 

Jord til kartering, jorden kan modtages til rens 

 

222,00

277,50

 

 

Jord til kartering, jorden skal til specialbehandling

 

671,00

838,75

 

 

Administrationsgebyr pr. jordsag

 

255,00

318,75

 

 

Jordanalyse, standard pr. stk. (0-30 ton jord)

 

510,00

637,50

 

 

Jordanalyse, standard jord til rens pr. stk. (0-30 ton jord)

 

1.530,00

1.912,50

 

 

* Udgiften pr. jordsag opgøres først, når analyseresultatet er kendt. På anlægget renses jord, som er lettere forurenet med olie. Kategori 2 jord, som er lettere forurenet med andre stoffer end olie, sendes til specialbehandling. Der må ikke modtage jord med et kendt indhold af stoffer, der ikke kan renses på anlægget.