Alle fakturaer til Ærø Kommune skal sendes elektron

Du kan sende dine fakturaer elektronisk via virk.dk, dette er gratis.

Kommunens afdelinger og institutioner har et EAN-nummer.
Når vi bestiller en vare, oplyser vi navn og EAN-nummer, som du skal skrive på fakturaen.
Du skal også bruge kommunens CVR-nr., som er 28856075.

EAN-numrene for Ærø Kommunes institutioner og afdelinger fremgår af nedenstående link.

Oversigt over EAN-numre


Der modtages kun fakturaer i OIOUBL-format

Fra 1. september 2016 kan Ærø Kommune udelukkende modtage elektroniske fakturaer, der sendes i OIOUBL-format.

Det har rent lovgivningsmæssigt reelt været et krav siden 1. maj 2011, at offentlige myndigheder skal sende og modtage fakturaer i OIOUBL-formatet, men pr. 1. september 2016 bliver der lukket endeligt af for modtagelse af andre formater end OIOUBL.

Ærø Kommune har ikke mulighed for at give besked til leverandøren, hvis der modtages fakturaer i andre formater, da de aldrig vil blive tilgængelige i kommunes system.

Det er derfor vigtigt, at man som leverandør til kommunen undersøger, om elektroniske fakturaer til kommunen sendes i korrekt format – eksempelvis ved at rette henvendelse til sin system-leverandør.


Gebyrer på fakturaer

Da det er gratis at sende faturaer via virk.dk, vil gebyr for fremsendelse af faktura blive afvist.

Gebyr kan kun tillægges i følgende tilfælde:

hvis leverandøren udtrykkeligt har forbeholdt sig ret hertil i den indgåede aftale/kontrakt eller

hvis leverandøren og kommunen på anden måde udtrykkeligt har aftalt dette.

Fakturablanketten er meget nem at benytte, og der stilles ikke krav om særlig installation af software. Du kan sende en kreditnota via virk.dk