Ærø kommunes socialpædagogiske tilbud til voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse


Bofællesskabet Plantagevej
Plantagevej 1-3
5960 Marstal
Tlf.nr.: 6352 5588

Plantagevej er oprettet efter ABL §105 og servicelovens §83 og §85.  

Der er 16 lejligheder i alt og der ydes pædagogisk hjælp § 85 og praktisk hjælp § 83 af det faste personale. Plantagevej er et bo- og døgntilbud til mennesker med betydelig nedsat fysisk og / eller psykisk funktionsevne.


Aktivitets-samværstilbud Ærøhuset
Gasværksvej 6
5960 Marstal
Tlf.nr.: 6253 5656

Ærøhuset er oprettet efter servicelovens § 104.

Der er pt. 16 brugere tilknyttet. Brugerne er primært beboere fra Plantagevej, men der kommer også brugere fra hele øen. Der arbejdes bl.a. med emnerne kost, motion, svømning, dans, musik, havearbejde m.v. Herudover er flere brugere tilknyttet virksomheder på Ærø som frivilligt arbejde.

Der ydes pædagogisk hjælp §85.

Det faste personale løser alle opgaver.