Ærø kommunes socialpædagogiske tilbud for borgere med psykiske og / eller sociale problemer


Botilbuddet Reberbanen
Reberbanen 45-47
5960 Marstal
Tlf.nr.: 6352 5598

Reberbanen er oprettet efter ABL §105 og servicelovens § 85.  

Reberbanen er et tilbud til ældre med behov for støtte og vejledning primært grundet sindslidelse. Der er 10 lejligheder i forskellige størrelser og et fællesrum som udover husets beboere også kan benyttes af udeboende brugere. Hjemmevejlederne der er ansat på psykiatri- og misbrugsområdet er ligeledes tilknyttet huset. Reberbanen har fast personaledækning primært i eftermiddag og aftentimerne.


Bofællesskabet Østersøen
Gasværksvej 8
5960 Marstal
Tlf.nr.: 6352 5674

Østersøen er oprettet efter ABL.  §105 og servicelovens § 85.

Der er 8 lejligheder på Østersøen samt fælleslokaler. Østersøen er et tilbud til udsatte og sårbare unge som har behov for støtte og vejledning i daglige gøremål. Der er personaledækning i eftermiddag og aftentimerne.

Østersøens brochure "Som ung skal man finde sig selv"

Værestedet Skibet i Ærøskøbing

Oprettet efter servicelovens § 104 og er et tilbud til personer med sindslidelser, som kan
have glæde af at snakke med andre, eller deltage/træne i forskellige aktiviteter eller som har
brug for støtte i forskellige situationer.
Der er åbent mandag, onsdag og fredag.