Ærø Kommunes spildevandsplan er gældende for perioden 2017-2021

Planen består af et hoveddokument, underbilag samt kortbilag for de enkelte områder.

Spildevandsplan 2017-2021
Bilag 1 - Kloakeret opland - Status
Bilag 2 - Kloakeret opland - Plan
Bilag 3 - Udløb - Status
Bilag 4 - Udløb – Plan
Bilag 5 - Renseanlæg
Oversigtskort
Søby
Leby, Stærmose, Skovby
Vester Bregninge, Øster Bregninge, Tværby
Borgnæs
Tranderup, Vindeballe
Olde, Tranderup losseplads
Stokkeby
Ærøskøbing
Store Rise, Dunkær
Lille Rise
Kragnæs, Ørbæklund, Græsvænge
Ommel
Marstal
Birkholm
Det åbne land - Oversigt
Det åbne land - Ærø Øst
Det åbne land - Ærø Vest
Screening for miljøvurdering - spildevandsplan 2017-2021