Du kan du se vandværkernes vandledninger og forsyningsområder.

Du kan slå dine lag på ved at vælge temaerne som vist nedenfor, hvorefter du finder Ærø.

Billede af menuen svendborg kommune   Billede af Ærø