Kommunalbestyrelsen har den 20. september 2017 vedtaget Vandforsyningsplan for Ærø Kommune 2017 - 2029 og Beredskabsplan for vandforsyning på Ærø. 

Vandforsyningsplan 2017 - 2029

Afgørelse om miljøvurdering

Beredskabsplan – Bilag 1 til vandforsyningsplan 2017-2029